Evropské fondy v ČR > Programové období 2007-2013 > Ostatní > Ostatní > Stanovisko České republiky a proces vyjednávání nových nařízení politiky soudržnosti 2007+

Stanovisko České republiky a proces vyjednávání nových nařízení politiky soudržnosti 2007+

Legislativní proces začíná návrhem Evropské komise, nová právní norma Společenství bez tohoto návrhu vlastně ani nemůže vzniknout. Návrhy nařízení k politice soudržnosti se poté projednávají v Radě Evropské unie a v Evropském parlamentu. Na české straně se stanoviska a podklady pro jednání v pracovní skupině Rady připravují v rámci tzv. Resortní koordinační skupiny pod vedením ministerstva pro místní rozvoj, přičemž pozice zásadního charakteru přijímá Výbor pro Evropskou unii nebo Vláda ČR.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena