Evropské fondy v ČR > Programové období 2007-2013 > Ostatní > Ostatní > Studie Evropského parlamentu k reformě politiky soudržnosti po roce 2007

Studie Evropského parlamentu k reformě politiky soudržnosti po roce 2007

Evropský parlament zveřejnil studii k reformě politiky hospodářské a sociální soudržnosti v návaznosti na plnění lisabonských a göteborských cílů. Nejen v souvislosti s přistoupením 10 nových členských států, po nichž budou brzy následovat dva další, čelí politika soudržnosti čtyřem velkým výzvám: prohloubení regionálních a sociálních rozdílů, vzniku nových územních nerovností, přetrvání sociálního vyloučení a fenoménu odcizení občanů od evropského projektu.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena