Operační program INTERACT II

Operační program Interact II (INTERACT "Sharing Expertise") je v rámci strukturálních fondů součástí Cíle 3 - Evropská územní spolupráce politiky soudržnosti EU pro období 2007-2013. Program je zaměřen na posílení efektivnosti a zkvalitnění aktivit územní spolupráce v členských státech EU a dalších zemí zapojených do programu, zejména na šíření znalostí, zkušeností a dalších výstupů z programů přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena