Unijní programy 2021-2027 > Vnitřní bezpečnost, migrace a správa hranic > Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)

Program Azylového, migračního a integračního fondu patří k nejdynamičtějším unijním politikám, a to vzhledem ke svému zaměření, které reaguje na aktuální výzvy v oblasti vnitřních věcí EU a migrace. Cílem politiky fondu je přispívat k efektivnímu řízení migračních toků a k provádění, posilování a rozvoji společné azylové politiky a společné přistěhovalecké politiky v souladu s příslušným acquis Unie a při plném dodržování mezinárodních závazků Unie a členských států vyplývajících z mezinárodních nástrojů, jichž jsou stranami.

AMIF je členěn na dvě tzv. finanční obálky. Jednu spravuje členský stát a je implementována v tzv. sdíleném řízení prostřednictvím operačního programu. Druhou spravuje Evropská komise v tzv. přímém řízení. Informace na této stránce se věnují pouze přímému řízení. Pro informace o operačním programu AMIF České republiky klikněte zde.
 
Výzvy v rámci přímého řízení jsou vyhlašovány přímo Evropskou komisí a žádosti o podporu jsou předkládány přímo jí, bez zprostředkování řídicím orgánem na české straně. V rámci výzev EK mohou být ve vybraných případech účastníky i organizace z České republiky v záležitosti na zaměření dané výzvy.
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena