Programové období 2014-2020 > Programy > INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

Program INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

Tento program navazuje na Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena