Programové období 2014-2020 > Programy > Program meziregionální spolupráce INTERACT III

Program meziregionální spolupráce INTERACT III

Evropská komise přijala za účasti Norska a Švýcarska dne 13. srpna 2015 nový evropský meziregionální program Interact III v hodnotě přibližně 40 mil. EUR. z Evropského fondu regionálního rozvoje. Cílem programu je identifikovat, popsat a rozšířit přístupy vedoucí k správnému řízení programů Evropské územní spolupráce (EÚS), neboť vzájemná kooperace institucí členských států těchto programů je mimořádně složitá. Ve své podstatě lze program INTERACT považovat za servisní program.Více o projektech INTERACT III realizovaných v programovém období 2014-2020 se dozvíte na webstránce programu zde.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena