7. konference EJ NOK: Vzdělávací workshopy

7. konference EJ NOK: Vzdělávací workshopy

Typ akce: Seminář
Termín konání: 14. 10. 2021 8:30 - 15:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, Pařížská ul. č. 4, Praha 1
Upřesnění místa / času konání: Workshop I: Kvalitativní výzkum a základy analýzy kvalitativních dat
Kapacita: 30 (zbývá volných míst: 2)
Upřesnění místa / času konání: Workshop II: Metoda Delphi
Kapacita: 25 (zbývá volných míst: 0)
Upřesnění místa / času konání: Workshop III: Jak srozumitelně vizualizovat data
Kapacita: 25 (zbývá volných míst: 1)
Upřesnění místa / času konání: Workshop IV: Úvod do metody Q aneb nejen dotazníky živ je evaluátor
Kapacita: 25 (zbývá volných míst: 0)
Součástí 7. evaluační konference EJ NOK jsou vzdělávací workshopy. Vzdělávací workshopy budou již tradičně probíhat po hlavním dni konference. Konat se budou 14. října 2021 prezenčně v sále AVI na Ministerstvu pro místní rozvoj. Celkem se jedná o čtyři půldenní workshopy. Dva z nich budou vždy probíhat paralelně. Pakliže chcete absolvovat dva po sobě jsoucí workshopy, na každý se musíte registrovat zvlášť.
 

Registrujte se, prosím, současně pouze na workshopy, které se časově nepřekrývají.

Na místě budeme kontrolovat bezinfekčnost. Přineste si s sebou platný certifikát o bezinfekčnosti (více informací vám zašleme v e-mailu po registraci). Během vzdělávacích workshopů je nutné mít zakryté dýchací cesty respirátorem. Pokud dojde ke zhoršení epidemiologické situace, jsme připraveni také na on-line verzi. 

Představení workshopů:

Workshop I: Kvalitativní výzkum a základy analýzy kvalitativních dat

Čas: 08:30 – 12:30
Kapacita: 25
Lektor: Hana Synková 

Workshop přiblíží, kdy je vhodné zadat kvalitativní výzkum a na jaké otázky může pomoci odpovědět. Dozvíte se, jaké věci si při zadávání a v procesu výzkumu ohlídat – jak na straně zadavatele, tak na straně výzkumníka. Vyzkoušíte si základní postup při kódování a interpretaci kvalitativních dat. Představen bude software Atlas.ti, který vám může s analýzou kvalitativních dat pomoci. Workshop bude využívat ukázky z reálných aplikovaných výzkumů např. pro instituce veřejné správy.

Workshop II: Metoda Delphi

Čas: 08:30 – 12:30
Kapacita: 25
Lektoři: Kateřina Jiřinová, Alex Reznikow (České priority)

O metodu Delphi se lze opřít při řešení vysoce komplexních problémů či v situacích, kdy je zapotřebí systematicky pracovat se vstupy od zapojených stran. V kontextu evaluací se může jednat např. o situace při definici problému při hledání vhodného zacílení programu podpory nebo při řešení přínosnosti programu podpory, kdy dopadová otázka je široká a obtížně vyhodnotitelná. Základem Delphi je skupinová deliberace, která probíhá v několika kolech, díky čemuž dochází ke zkvalitňování výstupů a nacházení shody v dané skupině. Jaká jsou východiska Delphi, její plusy a mínusy a jaké existují alternativy? Jak se Delphi správně dělá? A jaké jsou možnosti jejího využití při evaluacích a strategických rozhodnutích? Tyto a další otázky společně probereme na workshopu, který bude mít podobu přednášky s praktickým příkladem a průběžnou diskuzí.

Workshop III: Jak srozumitelně vizualizovat data  

Čas: 12:45 – 16:45
Kapacita: 20
Lektoři: Adéla Denková, Milan Mařík, Tomáš Odstrčil (Česko v datech)

V rámci zhruba 3,5 hodinového workshopu vám experti z projektu Česko v datech představí možnosti a výhody datových vizualizací. Zaměří se na praktické využití vizualizací a upozorní i na úskalí, která se s vizualizacemi pojí. Ukáží příklady dobrých i špatných vizualizací a nastíní základní pravidla, kterých se při vytváření grafů držet. Ukáží, jak vytvářet vizualizace v oficiálních dokumentech efektivněji a přehledněji. Důraz bude kladen na program Tableau Public, který v druhé polovině workshopu využijete i v praxi. Vyzkoušíte si vytvořit jednoduché interaktivní infografiky a osvojíte si základy freeware programu, který budete moci běžně využívat i při vaší práci.

Workshop IV: Úvod do metody Q aneb nejen dotazníky živ je evaluátor

Čas: 12:45 – 16:45
Kapacita: 25
Lektor: Martin Nekola (FSV UK)

Cílem workshopu je představit metodu Q jako rigorózní a užitečný nástroj pro zkoumání lidské subjektivity, který může obohatit metodologický rejstřík evaluátora. Q unikátně kombinuje kvalitativní a kvantitativní přístup ke sběru a analýze dat. Na začátku workshopu si představíme metodu Q a východiska, ze kterých vychází. Na případových studiích si ukážeme praktické využití metody v programové evaluaci. Vysvětlíme si a prakticky vyzkoušíme všechny hlavní kroky metody od formulace evaluační otázky až po analýzu sebraných dat. K aplikaci využijeme volně dostupné nástroje jako Easy HtmlQ a Ken-Q Analysis.
 

Více informací včetně medailonků lektorů naleznete v připojeném souboru.

Kapacita workshopů je již naplněna. Pokud máte zájem být zařazení na čekací list, napište na kontakt níže. 

Kontakt pro případné dotazy či problémy s registrací: 
Matěj Voda, MA
tel.: +420 224 861 838
e-mail: matej.voda@mmr.cz

Registrace

Jméno:
Příjmení:
Email:
Telefonní číslo :
Organizace :
Opište text z obrázku:

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena