Informace o fondech > Regiony regionální politiky

Regiony regionální politiky

Evropská unie používá pro účely regionální politiky systém regionálního členění NUTS. Každý členský stát je rozdělen do tří úrovní těchto statistických jednotek (dle počtu obyvatel). Pro čerpání z fondů EU se nejvíce využívá region na úrovni NUTS II, v České republice byly proto vytvořeny tzv. regiony soudržnosti.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena