Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad-Lichkov st.hr., 1. stavba Letohrad (mimo) - Lichkov st. hr.

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Registrační číslo: CZ.1.01/1.1.00/08.0036
Zahájení projektu: 15. 8. 2007
Ukončení projektu: 30. 6. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Délka rekonstruovaného úseku je 22,376 km. Současná traťová rychlost je 60-70 km/h, po ukončení projektu se rychlost zvýší na 75-90 km/h. Součástí projektu je rekonstrukce železničního svršku: nový UIC 60 165 m, užitý S49/R65 25 200 m. Součástí projektu je rekonstrukce nástupišť v zastávkách Verměřovice, Jamné nad Orlicí a Mladkov a žst. Lichkov tak, aby vyhovovala osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, nástupiště s hranou 250 mm v délce 148 m, s nástupištní hranou 550 mm v délce 550 m. Rekonstrukce mostních objektů na třídu zatížitelnosti D4 při rychlosti 90 km/h: 10 mostů, 52 propustků. Opěrné zdi v délce 319 m, zárubní zdi v délce 92 m, zajištění svahů v délce 1 775 m. Modernizace sdělovacího a zabepečovacího zařízení: elektronické stavědlo 3. kategorie 3 ks, traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie - 21 160 m, výhybkové jednotky zabezpečené staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie - 32 ks, přejezdové zabezpečovací zařízení nové 26 ks, rekonstruované 1 ks. Sdělovací zařízení - traťový kabel (31,2 km) v HDPE trubkách (62,4 km), rozhlas pro cestující - 2 stanice, integrované telekomunikační zařízení - 3 stanice, elektronická požární a zabezpečovací signalizace - 3 stanice + měnírna a spínací stanice. Nové rozvodny nn - 3, měniče 3 kv - pro napájení zabezpečovacího zařízení 3 ks, pro elektrický ohřev výměn 3 ks, výhybky vybavené elektrickým ohřevem výměn 21 ks, úpravy křížení venkovního a kabelového vedení vn/nn s tratí ČD. Elektrizace traťového úseku: trakční vedení nové rozvinutá délka 33,9 km, zesilovací a obcházecí vedení 26,2 km. Releové domky - 23 ks, protihlukové stěny - 1 503 m, individuální protihluková opatření - 225 objektů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 187 773 089,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 270 870 026,00 Kč
 
Celková částka: 1 458 643 115,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena