Silnice II/446,III/44629 Šumvald - Břevenec

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Olomoucký kraj
Registrační číslo: CZ.1.12/1.1.00/01.00015
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 15. 10. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětná komunikace II. třídy II/446 a navazující III. třídy III/44629 je částí celkového dopravního tahu silnice II. tř. Uničov - Šumperk s odbočením silnice III tř., která tvoří dopravní napojení na sousední Moravskoslezský kraj směrem na Rýmařov. Nárůst intenzity provozu a zvýšený pohyb chodců v exponovaných časech obce Šumvald včetně místní části Břevenec zde vytváří zvýšené nebezpečí kolizí.
Po rekonstrukci bude mít komunikace zlepšené směrové i šířkové parametry a nový kryt vozovky přspěje ke zvýšení komfortu jízdy a ke snížení celkové hlučnosti provozu. Ke zlepšení podmínek dojde i pro pěší a rozšíří se i možnosti pro odstavení vozidel v této lokalitě a vytvoří se zálivy pro možnost bezpečného nástupu a výstupu do vozidel hromadné dopravy. Realizováním stavby bude tato dopravní infrastruktura přizpůsobena pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 111 187 198,63 Kč
Veřejné zdroje ČR: 19 621 269,00 Kč
 
Celková částka: 130 808 468,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena