Přestupní autobusový-železniční terminál Konstantinovy Lázně

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Obec Konstantinovy Lázně
Registrační číslo: CZ.1.14/1.2.00/02.00136
Zahájení projektu: 20. 2. 2008
Ukončení projektu: 30. 6. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Cílem projektu je vyřešení v současné době značně problematického stavu autobusového nádraží a k němu přilehlého parkoviště v obci Konstantinovy Lázně. Z tohoto důvodu se žadatel rozhodl k formulaci předkládaného projektu, díky jehož realizaci bude celý prostor zrekonstruován a zhodnocen a dojde k vytvoření přestupního terminálu mezi různými druhy veřejné dopravy (autobus, železnice) a k vytvoření efektivního napojení mezi veřejnou dopravou a dalšími ekologicky šetrnými druhy dopravy (pěší chůze, cyklistika). Díky tomuto postupu bude podstatně zhodnocena místní infrastruktura pro veřejnou dopravu (mj. dojde k vybudování krytého stání u zastávky autobusu včetně WC, zajištění dostatečného osvětlení celého prostoru, jeho bezbariérovosti, odtoku dešťové vody, apod.) a celý prostor přestupního terminálu bude upraven tak, aby pobyt v něm byl příjemný.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 386 222,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 421 098,00 Kč
 
Celková částka: 2 807 321,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena