Modernizace autobusového terminálu v Sázavě a parkoviště P+R v ulici Gen. Vedrala Sázavského

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Sázava
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0005843
Zahájení projektu: 24. 5. 2016
Ukončení projektu: 20. 12. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Hlavní aktivitou projektu je rekonstrukce a modernizace autobusového nádraží, jako součást terminálu jako přestupního uzlu veřejné dopravy. Projekt bude realizován na stávajícím autobusovém nádraží s přístupem k vlakovému nádraží, k podchodu do města a nově vybudovanému parkovišti P+R s napojením na stávající dopravní infrastrukturu. Součástí terminálu bude: - parkoviště P+R - parkoviště B+R - parkoviště K+R - nástupiště autobusových zastávek včetně bezbariérového propojení nástupišť aj.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 29 303 588,56 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 171 221,52 Kč
 
Celková částka: 34 474 810,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena