II/246 Cítov a III/24637 Vlíněves, recyklace

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.1.15/1.1.00/17.00359
Zahájení projektu: 7. 7. 2009
Ukončení projektu: 19. 10. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Smyslem projektu je zkvalitnění dopravního propojení obcí Středočeského kraje a zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu ve Středočeském kraji.
Rekonstrukce silnice bude realizována ve větším rozsahu o 1,118 km, než byla provedena diagnostika v roce2006, a bude rozšířena o dopravní značení na úseku již opraveném od hranice kraje a v obci Cítov v délce 1,837 km. Druhý úsek recyklace bude proveden na silnici III. třídy "III/24637 Vlíněves, recyklace" v úseku km 0,300 - 1,500, které bude hrazenéStředočeským krajem. Celková délka rekonstruovaného úseku je 5,918 km (úsek uznatelných nákladů 4,718 km a úsek neuznatelných nákladů 1,200 km) a VDZ v délce 1,837 km. Na realizaci se bude provádět společné výběrové řízení.
Rekonstrukce proběhne metodou šetrnou k životnímu prostředí. Bude aplikována technologie recyklace za studena na místě, tím dojde k úsporám nových materiálů, snížení energetické náročnosti a redukci staveništní dopravy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 35 067 391,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 188 362,00 Kč
 
Celková částka: 41 255 753,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena