II/398 Vranov nad Dyjí průtah - Onšov

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Registrační číslo: CZ.1.11/1.1.00/02.01108
Zahájení projektu: 18. 4. 2011
Ukončení projektu: 9. 1. 2012
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II. třídy II/398 v průtahu obcí Vranov nad Dyjí a následného úseku po křižovatku se silnicí III/40818 u Onšova. Dle Generelu krajských silnic se jedná o tah krajského významu.
Projekt se zaměřuje především na dopravně-technické a dopravně-bezpečnostní parametry této významné komunikace a na negativní dopady této komunikace na obyvatele obce a životní prostředí.
Smyslem projektu je odstranění kritického stavu na silnici, která je hlavním a nejvíce využívaným napojením obcí na ORP Znojmo a na nadřazenou silniční síť. Projekt výrazně zkvalitní život obyvatel žijících v obci Vranov nad Dyjí, stejně jako v okolních obcích regionu, a sníží dopady na životní prostředí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 29 826 638,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 263 524,00 Kč
 
Celková částka: 35 090 162,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena