Automatické parkovací zařízení pro kola v Lysé nad Labem

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Lysá nad Labem
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001862
Zahájení projektu: 19. 5. 2016
Ukončení projektu: 23. 5. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt řeší vybudování parkovacího systému B+R v prostoru autobusového a vlakového nádraží v Lysé nad Labem. Bude se jednat o plně automatický samoobslužný systém, který umožní bezpečné uložení kola vč. příslušenství při cestě do města nebo ke spojům hromadné dopravy. Systém úschovy jízdních kol bude řešen jako ocelová konstrukce se skleněným pláštěm na betonovém základě. Systém úschovy je plně automatizovaný, bez nutnosti obslužného personálu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 147 075,06 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 790 660,31 Kč
 
Celková částka: 11 937 735,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena