II/373, III/37367 Březina průtah

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000009
Zahájení projektu: 8. 8. 2016
Ukončení projektu: 31. 10. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt řeší rekonstrukci silnic II/373 a III/37367 v průtahu obcí Březina, které jsou v havarijním stavu. Dojde ke kompletní výměně konstrukce vozovky, vybudování autobusových zálivů a na ně navazujících chodníků a k vynuceným přeložkám inženýrských sítí (plyn, vodovod, elektro a sdělovací kabely). Dále bude vybudována dešťová kanalizace, která zajistí odvodnění rekonstruovaných komunikací, osvětlení přechodů a vjezdové brány. Celková délka rekonstruovaných úseků silnic je 2,349 km.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 58 073 596,87 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 248 281,81 Kč
 
Celková částka: 68 321 879,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena