III/2385 Kladno - Velká Dobrá, recyklace

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.1.15/1.1.00/07.00155
Zahájení projektu: 1. 5. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2008
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Smyslem projektu je zkvalitnění dopravního propojení obcí Středočeského kraje, zejména v návaznosti na R6 a zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu ve Středočeském kraji.

Tímto projektem je řešena rekonstrukce silnice III/2385 mezi obcí Velká Dobrá a městem Kladno v úseku v km 1,600 - 4,080 v délce 2 480m.

Rekonstrukce proběhne metodou šetrnou k životnímu prostředí. Bude aplikována technologie recyklace za studena na místě, tím dojde k úsporám nových materiálů, snížení energetické náročnosti a redukci staveništní dopravy.

Rekonstrukcí úseku dané komunikace se odstraní nedostatky v průjezdnosti na této silnici, zvýší se bezpečnost a plynulost silničního provozu v oblasti, zvýší se životnost vozovky, sníží hlučnost při provozu, zlepší její užitné vlastnosti, sníží náklady na údržbu a minimalizují se možné příčiny vzniku negativních dopadů na životní prostředí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 785 814,79 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 844 554,00 Kč
 
Celková částka: 25 630 369,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena