Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n., fáze II.

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Registrační číslo: CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000042
Zahájení projektu: 1. 5. 2016
Ukončení projektu: 28. 2. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Rekonstrukce zastřešení žst. Praha hl.nádraží. Stávající hala je tvořena obloukovou konstrukcí, která se rozkládá nad kolejištěm na rovinném pozemku. Konstrukce haly se klene nad 1., 2., 3., a 4. nástupištěm, sahá od historické Fantovy budovy až ke koleji č.20. Historická nástupištní hala je spolu se secesní Fantovou budovou dominantou pražského hlavního nádraží. Ocelová oblouková dvojlodní hala je nedílnou součástí památkově chráněného komplexu staveb hlavního nádraží.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 261 920 823,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 46 221 321,75 Kč
 
Celková částka: 375 737 282,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena