III/43619 Velký Týnec - rekonstrukce průtahu

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Olomoucký kraj
Registrační číslo: CZ.1.12/1.1.00/01.00002
Zahájení projektu: 23. 6. 2008
Ukončení projektu: 28. 2. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Úsek komunikace III/43619 tvoří společně s komunikací III/4353 v obci Velký Týnec průtahovou trasu ve směru od Olomouce na Tršice. Současný špatný stav této komunikace odpovídá době její výstavby (1930 - 1940) a zvolené technologii - jedná se o silnici bez "jádra", kdy je štěrková navážka pokryta odpovídající vrstvou asfaltu v konečné povrchové úpravě.
Hlavním cílem investičního projektu je zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně obyvatel.
Předmětem projektu je dopravně inženýrské opatření - objížďka, rekonstrukce komunikace, vybudování autobusových zálivků a BUS zastávek, vybudování chodníků, vjezdů a vstupů, přeložky inženýrských sítí a dopravní opatření snižující rychlost projíždějících automobilů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 679 016,45 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 825 708,00 Kč
 
Celková částka: 25 504 724,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena