III/2634 Valteřice - Kozly

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/01.00027
Zahájení projektu: 1. 4. 2008
Ukončení projektu: 31. 10. 2008
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Silnice je dopravním napojením odlehlého regionu s hospodářskými potížemi, pro něhož je kvalitní doprava nutnou podmínkou pro ekonomický rozvoj. Opravovaný úsek silnice začínal v obci Kozly se silnicí II/263 z Žandova do Kravař. Na konci obce Taneček byl stav povrchu vozovky až do posledního úseku komunikace v havarijním stavu. Celková délka rekonstrukce byla 3,665 metrů. Projekt zkapacitnil komunikaci a po doplnění vodorovného značení zvýšil bezpečnost silničního provozu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 18 981 065,03 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 349 598,00 Kč
 
Celková částka: 22 330 663,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena