III/2633 Kravaře - Taneček

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/07.00440
Zahájení projektu: 1. 5. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Silnice III/2633, zajišťující dopravní spojení obcí Kravaře a Taneček, byla zrekonstruována v celkové délce 3,650 m. V rámci rekonstrukce došlo k novému zajištění odvodnění komunikace. V místech poklesů vozovky bylo provedeno odfrézování krytu a recyklace podkladních vrstev. Na nově upravený podklad byla položena vrstva z obalovaného kameniva. Modernizovaná silnice zajistí obyvatelům a turistům kvalitnější a bezpečnější jízdu jak po technické, tak i kapacitní stránce.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 800 544,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 082 449,00 Kč
 
Celková částka: 13 882 993,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena