Silnice I/19 Chýnov

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Registrační číslo: CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000353
Zahájení projektu: 28. 9. 2020
Ukončení projektu: 28. 4. 2023
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/19 v celkové délce hlavní trasy 3,550 km v kategorii S 11,5/80, která je řešena jako jižní obchvat obce Chýnov. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/19, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Chýnov včetně bezpečnosti chodců.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 295 953 719,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 52 227 126,90 Kč
 
Celková částka: 348 180 846,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena