Cyklostezka ul. Brněnská - Hřbitovní

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Město Vyškov
Registrační číslo: CZ.1.11/1.4.00/07.01036
Zahájení projektu: 1. 9. 2010
Ukončení projektu: 15. 12. 2011
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je výstavba cyklostezky ve městě Vyškov. Cílem je odklon cyklistů z hlavní pozemní komunikace (cca 15.000 aut denně) a tím současně zvýšení bezpečnosti cyklistů (zvýšení na cca 650 cyklistů denně). První úsek cyklostezky na ulici Brněnská bude jednosměrný se smíšeným provozem (chodci a cyklisté) a bude realizovaný v místě současného chodníku. Celková délka tohoto úseku je 1.245 m z toho 1.116 m je asfaltový kryt. Druhý směr cyklostezky bude řešen projektem realizovaným SÚS a bude tak synergickým navazujícím projektem. Druhý úsek cyklostezky (ulice Hřbitovní) bude obousměrný se smíšeným provozem (chodci a cyklisté). Celková délka tohoto úseku je 528 m, z toho je 482 m asfaltový kryt.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 732 661,73 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 188 116,00 Kč
 
Celková částka: 7 920 778,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena