Modernizace trati Rokycany - Plzeň, fáze II

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Registrační číslo: CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_031/0000049
Zahájení projektu: 1. 5. 2016
Ukončení projektu: 25. 9. 2019
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Stavba "Modernizace trati Rokycany - Plzeň" je jednou ze souboru staveb na úseku Praha-Smíchov - Plzeň, který je součástí vládou schváleným programem západní větve III. TŽK (Praha - Plzeň - Cheb - st. hranice s Německem) a zároveň napojuje celý soubor staveb od Prahy-Smíchova na železniční uzel Plzeň, a vede od železniční stanice Rokycany (mimo) přes prostor Klabavy, Ejpovic a Plzeň-Doubravku do ŽST Plzeň hl. n., mimo stávající ŽST Chrást u Plzně.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 623 919 311,53 Kč
Veřejné zdroje ČR: 286 573 996,16 Kč
 
Celková částka: 2 087 179 898,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena