Ulice Zámecká - Spálené Poříčí, stavební úpravy stavebního objektu komunikace

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.14/1.1.00/05.01872
Zahájení projektu: 1. 4. 2010
Ukončení projektu: 30. 6. 2011
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt je situován v severovýchodní části města Spálené Poříčí. Jedná se o rekonstrukci silnice třetí třídy č. III/11739, která dopravně zásobuje spádové území na severovýchod od Spáleného Poříčí s obcemi Těnovice, Záluží, Lučiště, Číčov, Hořice, Vísky a dalšími vesnicemi a osadami.
Ulice Zámecká začíná v historickém jádru Spáleného Poříčí. Vychází z náměstí Svobody, kde je přímo napojena silnici č. I/19 a pokračuje ven z města až na hranice území obce ve směru na Těnovice. Umožňuje přístup k rodinným i obytným domům, ordinaci lékaře, hotelu ?Ve dvoře?, požární zbrojnici hasičského záchranného sboru, mateřské školce, církevní střední odborné škole, sídlu lesní správy, autoservisu, pile, místnímu autobusovému nádraží a k dalším výrobním areálům a provozovnám služeb v přilehlé průmyslové zóně. Technický stav vozovky je špatný.
Délka plánované rekonstrukce Zámecké ulice je 870 m.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 172 724,39 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 736 429,00 Kč
 
Celková částka: 24 909 153,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena