Pořízení kontejnerového překladače pro ČD-DUSS Terminál, a.s. v Lovosicích

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: ČD-DUSS Terminál, a.s.
Registrační číslo: CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_009/0000021
Zahájení projektu: 16. 11. 2017
Ukončení projektu: 10. 9. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je "Pořízení kontejnerového překladače pro ČD-DUSS Terminál, a.s. v Lovosicích" je nákup kontejnerového překladače do terminálu ČD-DUSS Terminál, a.s. v Lovosicích, který bude funkčně navazovat na dokončený projekt "Kontejnerový veřejný terminál ČD v žst. Lovosice při průmyslovém logistickém centru Lovosice". Pořízení překladače umožní absorvovat předpokládané navýšení počtu handlingů (manipulací s přepravními jednotkami), které jsou očekávány v cílovém roce 2018.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 125 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 6 375 000,00 Kč
 
Celková částka: 12 500 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena