NÁKUP MĚSTSKÝCH NÍZKOPODLAŽNÍCH BATERIOVÝCH AUTOBUSŮ PRO ARRIVA MORAVA

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: ARRIVA MORAVA a.s.
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001454
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 3. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2017
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Dopravní prostředky vypouští škodlivé plyny do ovzduší. Nevyhovující dieselové vozy byly v třinecké městské hromadné dopravě nahrazeny deseti nízkopodlažními bateriovými autobusy, díky nimž došlo nejen ke snížení emisí, ale hlavně ke zlepšení přístupu k veřejné dopravě pro všechny skupiny obyvatel, včetně rodin s malými dětmi či handicapovaným.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 114 744 186,00 Kč
Národní soukromá částka: 20 248 974,00 Kč
 
Celková částka: 134 993 160,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena