NÁKUP MĚSTSKÝCH NÍZKOPODLAŽNÍCH BATERIOVÝCH AUTOBUSŮ PRO ARRIVA MORAVA

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: ARRIVA autobusy a.s.
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001454
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 3. 2017
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Obsahem projektu je pořízení 10 kusů nízkopodlažních bateriových autobusů, jako náhrady za stávající nevyhovující dieselové vozy. Cílem je jednak snížit emise produkované vozidly městské hromadné dopravy v Třinci, tak také zlepšit přístup ke službám v dopravě všem skupinám obyvatel. Projekt je jednoetapový a zahrnuje 1 hlavní aktivitu (nákup vozidel) a 2 vedlejší. Projekt je ve značné fázi rozpracovanosti, neboť již proběhla veřejná zakázka a vybrán dodavatel. Díky tomu není projekt rizikový.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 114 744 186,00 Kč
Národní soukromá částka: 20 248 974,00 Kč
 
Celková částka: 134 993 160,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena