Most ev. č. 644-007 Újezd u Mohelnice

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0001109
Zahájení projektu: 3. 2. 2016
Ukončení projektu: 1. 2. 2017
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt se nachází v Olomouckém kraji na tahu silnice II/644-hranice kraje po křiž.s III/4446. Cílem je zvýšit kvalitu dopravní infrastruktury, zvýšení bezpečnosti provozu a zvýšení komfortu převedení přes vodní tok. Předmětem projektu je demolice stávajícího mostu a jeho nahrazení novým. Most se nachází v intravilánu obce Újezd u Mohelnice v zastavěném území.Nový mostní objekt nahradí stávající z důvodu špatného stavebního stavu i špatného stávajícího tvaru. Součástí bude jednostranný chodník.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 990 560,87 Kč
Veřejné zdroje ČR: 527 746,04 Kč
 
Celková částka: 3 518 307,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena