Obnova vozového parku MHD v DPO I. - lokalita Hranečník

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001635
Zahájení projektu: 16. 5. 2016
Ukončení projektu: 31. 10. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je obnova drážních vozidel DPO pořízením 5 ks středněkapacitních tramvají a 2 ks trolejbusů parciálních v délce 12 metrů a obnova silničních nízkoemisních vozidel pořízením 1 ks autobusu na CNG v délce 18 metrů. Projekt bude realizován na území statutárního města Ostrava, avšak se současným vytyčením na lokalitu Hranečník. Pořízená vozidla budou využita především pro obsluhu této lokality, avšak do budoucna se počítá s využitím v rámci území celého města.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 170 000 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 30 000 000,00 Kč
 
Celková částka: 200 000 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena