Silnice II/154 Údolí u Nových Hradů - křiž.sil.II/154xII/156 a stavba mostu ev.č.154-008

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Jihočeský kraj
Registrační číslo: CZ.1.14/1.1.00/10.02168
Zahájení projektu: 3. 5. 2010
Ukončení projektu: 16. 5. 2011
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na rekonstrukci mostu ev.č. 154 -008 v Údolí u Nových Hradů, která bude spočívat v jeho celkové demolici a na stejném místě výstavbě mostu nového. Dále bude rekonstruována část navazující komunikace II/154 ve směru ke křižovatce se silnicí II/156. V souvislosti s výstavbou nového mostu bude v rámci projektu vybudována i provizorní lávka pro pěší přes Novohradský potok.
Díky projektu bude odstraněna jedna bodová závada a prostřednictvím rekonstruované silnice a mostu dojde k lepšímu napojení území na regionální centra, hraniční přechody i další nadřazenou síť silnic v Jihočeském kraji. Výstupem projektu bude tedy jeden rekonstruovaný most, část nové silnice II. třídy a část rekonstruované silnice, která na předmětný most navazuje. Celková délka úpravy komunikace, která je zahrnuta v projektu bude 200metrů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 150 118,84 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 791 196,00 Kč
 
Celková částka: 11 941 315,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena