Rozvoj cyklistické dopravy - cyklotrasa Odra-Nisa, úsek za ČOV Liberec

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0008938
Zahájení projektu: 22. 5. 2017
Ukončení projektu: 31. 3. 2020
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Cyklostezka za ČOV Liberec je součástí mezinárodní cyklotrasy Odra-Nisa. Úsek A navazující na stávající cyklotrasu od Machnína u podjezdu pod silnicí I/35 v ul. Londýnská byl z důvodu bezpečnosti z původního projektu vyčleněn, bude projekčně upraven a realizován v dalších letech. Úsek B (podél areálu ČOV až k ulici Selská) navazuje na cyklostezku vedoucí podél Nisy do centra Liberce. Cyklostezka je navržena pro smíšený provoz cyklistů a pěších, lze předpokládat i využívání in-line bruslaři.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 944 148,14 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 578 379,09 Kč
 
Celková částka: 10 522 527,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena