Modernizace silnice II/357 Proseč - Borová

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/07.00429
Zahájení projektu: 1. 10. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Zastaralý a technicky nevyhovující úsek mezi Prosečí a Borovou prošel rekonstrukcí, která zahrnovala položení nového povrchu, modernizaci nefunkčního odvodňovacího zařízení, příkopů a propustky. Úpravy se dotkly také křižovatky silnic II/357 a III/3545.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 40 367 754,11 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 123 720,00 Kč
 
Celková částka: 47 491 474,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena