OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ VOZOVÉHO PARKU DPMUL

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006649
Zahájení projektu: 3. 1. 2017
Ukončení projektu: 27. 3. 2020
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem předkládaného projektu je modernizace dopravních prostředků veřejné dopravy, vedoucí ke zvýšení atraktivity veřejné dopravy i její dostupnosti. Konkrétně půjde o dodávku 8 ks nízkopodlažních bezbariérových autobusů s pohonem CNG, splňující normu EURO 6 a 9 ks parciálních trolejbusů. Cílovou skupinou projektu jsou nejen obyvatelé Ústí nad Labem a blízkých obcí, kteří využívají VHD zajišťovanou DPMUL pravidelně, ale i návštěvníci kraje, cizinci, aj. Bude realizováno dodavatelsky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 170 739 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 30 130 500,00 Kč
 
Celková částka: 200 870 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena