II/339 Čáslav, Okružní křižovatky S II/337 a III/33824

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.1.15/1.1.00/92.01081
Zahájení projektu: 4. 4. 2011
Ukončení projektu: 7. 11. 2011
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je návrh rekonstrukce dvou křižovatek na průtahu městem Čáslav na komunikaci II/339. Potřeba rekonstrukce vznikla zejména z důvodu plošné rozlehlosti stávajících křižovatek, nepřehlednému tvaru, velkému počtu kolizních bodů a nepřiměřené kapacitě zejména ve špičkových hodinách. Projekt je určen široké veřejnosti a všem účastníkům silničního provozu. Přestavba křižovatek přispěje k usměrnění provozu a zajištění plynulosti dopravy. Projekt bude realizován žadatelem - Středočeským krajem - prostřednictvím odborného projektového týmu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 683 640,22 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 944 171,00 Kč
 
Celková částka: 19 627 811,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena