RTT Střelničná včetně smyčky Ďáblická

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost
Registrační číslo: CZ.2.16/1.1.00/22003
Zahájení projektu: 19. 5. 2009
Ukončení projektu: 17. 7. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt je investiční akcí zaměřenou na zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou a zvýšení bezpečnosti, komfortu a bezbariérovosti veřejné dopravy prostřednictvím rekonstrukce tramvajové trati.
Je lokalizován v Praze 8 v prostoru ulice Střelničná, zprostředkovaně má dopad na celé území Prahy.
Projekt reaguje na poptávku po veřejné dopravě mezi cílovými skupinami a naplňuje cíle OPPK i Strategického plánu hl. m. Prahy.
Projekt tvoří dvě části, které spolu souvisí územně, dopravně i provozně: Rekonstrukce tramvajové smyčky Ďáblická a Rekonstrukce tramvajové trati Střelničná.
Celkové výdaje na projekt dosahují částky 183,2 mil. Kč, z toho způsobilé výdej 153,9 mil. Kč a nezpůsobilé výdaje 29,3 mil. Kč.
Projekt bude realizován od 1.5.2009 do 30.9.2009.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 120 841 473,76 Kč
Veřejné zdroje ČR: 21 324 964,00 Kč
 
Celková částka: 142 166 438,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena