ITI - Obnova vozového parku MHD v DPO V.

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007419
Zahájení projektu: 16. 5. 2016
Ukončení projektu: 30. 9. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je obnova silničních vozidel, konkrétně 10 ks trolejbusů (z toho 8 ks parciálních 12 m trolejbusů, 2 ks 18 m trolejbusů), 3 ks minielektrobusů, 3 ks minibusů CNG, 5 ks autobusů CNG o délce 12 m.Projekt bude realizován na území statutárního města Ostrava. Všechna pořízená vozidla budou plně nízkopodlažní a bezbariérová a vybavena systémem pro informování cestujících, a to jak vizuálním, tak akustickým, který napomůže orientaci (nejen) nevidomých a slabozrakých osob.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 171 581 464,95 Kč
Národní soukromá částka: 30 279 082,05 Kč
 
Celková částka: 201 860 547,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena