II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace - II.etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.1.15/1.1.00/07.00149
Zahájení projektu: 1. 5. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2008
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Smyslem projektu je zkvalitnění dopravního propojení obcí Středočeského kraje a zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu ve Středočeském kraji.


Projektem je řešena rekonstrukce silnice II/201 Unhošť - křiž. II/118, 100 m za křižovatkou se silnicí II/101 ve městě Unhošť na křižovatku se silnicí II/118 v km 5,254 - 7,626 a silnice II/118 od křižovatky se silnicí II/201 na začátek zástavby obce Nouzov, v km 73,325 - 74,225, okres Kladno.


Rekonstrukce proběhne metodou šetrnou k životnímu prostředí. Bude aplikována technologie recyklace za studena, tím dojde k úsporám nových materiálů, snížení energetické náročnosti a redukci staveništní dopravy.


Rekonstrukcí úseku dané komunikace se odstraní nedostatky v průjezdnosti na této silnici, zvýší se bezpečnost a plynulost silničního provozu v oblasti, zvýší se životnost vozovky, sníží hlučnost při provozu, zlepší její užitné vlastnosti, sníží náklady na údržbu a minimalizují se možné příčiny vzniku negativních dopadů na životní prostředí.

Karta projektu ke stažení zde.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 28 376 061,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 007 540,00 Kč
 
Celková částka: 33 383 602,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena