Dálnice D3, stavba 0309/II Ševětín - Borek

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Registrační číslo: CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_002/0000084
Zahájení projektu: 13. 12. 2016
Ukončení projektu: 8. 9. 2021
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je výstavba dálnice D3 v úseku 0309/II Ševětín - Borek. Jedná se o rozšíření stávající silnice I/3, která již byla vybudována jako poloviční profil dálnice, na dálniční profil kategorie D 27,5/120 v délce 10,680 km. Realizací výstavby dálnice D3 dojde k podstatnému zlepšení plynulosti dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu. Z hlediska životního prostředí, plynulým provozem dojde ke snížení celkových emisí z dopravy v okolí stávající komunikace.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 907 441 408,54 Kč
Veřejné zdroje ČR: 160 136 719,16 Kč
 
Celková částka: 1 525 111 611,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena