Silnice III.třídy Oselce - Chanovice

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Správa a údržba silnic Starý Plzenec
Registrační číslo: CZ.1.14/1.1.00/01.00003
Zahájení projektu: 1. 4. 2008
Ukončení projektu: 31. 5. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Cílem projektu je vybudování nové komunikace III/1882 Oselce - Chanovice. V prvé řadě jde o zlepšení dopravní situace v celé oblasti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na stávající komunikaci, která je takřka v havarijním stavu. Realizací této investice dojde také ke zlepšení životního prostředí v jednotlivých obcích, jelikož budou nově vybudovány obchvaty Chanovic a Nové Vsi. Zároveň bude zlepšeno celkové napojení inkriminované oblasti na nadřazenou síť silnic II.tříd ? II/188 a následně na silnici první třídy I/20, která je spojnicí krajských měst Plzně a Českých Budějovic a zároveň plní i funkci dálničního přivaděče na dálnici D5 (která je součástí sítě TEN-T) z jihovýchodní části Plzeňského kraje. V neposlední řadě dojde realizací této investice také ke zlepšení napojení výrobních areálů v Chanovicích, což nejen že odvede tranzitní nákladní dopravu s dotčených obcí, ale také nepřímo umožní další rozvoj zaměstnanosti v této oblasti, potažmo v okresech Plzeň-jih a Klatovy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 108 189 194,33 Kč
Veřejné zdroje ČR: 19 092 210,00 Kč
 
Celková částka: 127 281 404,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena