GSM-R dokončení I. NŽK

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: FS
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Registrační číslo: CZ.1.01/1.2.00/07.0005
Zahájení projektu: 16. 7. 2007
Ukončení projektu: 31. 1. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Výstavba stacionární části systému GSM-R řeší nezbytné doplnění telekomunikační infrastruktury v trati Kolín - Česká Třebová - Brno - Břeclav st. hranice a doplnění stacionární části systému GSM-R v železničním uzlu Praha. Projekt řeší pokrytí cca 293 km trati včetně 10 tunelů. Součástí projektu je i výstavba cca 142 km optického kabelu a vybavení řešené trati přenosovými systémy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 553 520 606,49 Kč
Veřejné zdroje ČR: 97 680 107,00 Kč
 
Celková částka: 651 200 713,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena