Silnice I/13 Komořany - Most

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Registrační číslo: CZ.1.01/4.1.00/08.0007
Zahájení projektu: 7. 1. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Obsahem projektu je rozšíření stávající dvoupruhové silnice na čtyřpruh ve stávající trase v kategorii S 24,5/100 o délce 1,720 km. 1 silniční most délky 6 m, 1 lávka pro pěší o délce 81,5 m.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 186 241 315,09 Kč
Veřejné zdroje ČR: 33 479 650,00 Kč
 
Celková částka: 219 720 965,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena