Silnice I/49 Zlín - Malenovice, II. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Registrační číslo: CZ.1.01/4.1.00/08.0127
Zahájení projektu: 1. 1. 2007
Ukončení projektu: 30. 9. 2008
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je výstavba silnice I/49 jako neděleného čtyřpruhu v kategorii MS 16,5/60 o délce 1744 m. Z důvodu rozšíření komunikace je jako vyvolaná investice prováděna přeložka železniční trati v délce 710 m včetně přeložek drážních kabelů a nový železniční most přes vodoteč Baláš. Dále jsou realizovány 4 mostní objekty, 5 světelně řízených křižovatek, instalace meteostanice, sčítače dopravy a vážního systému a výstavba nové křižovatky a komunikace směrem na obec Tečovice, která je základem pro plánované propojení stávající silnice I/49 s výhledovou pravobřežní komunikací R 69. Pro ochranu přilehlé zástavby rodinných domů proti negativním vlivům dopravy byly vybudovány protihlukové stěny. Nedílnou součástí stavby jsou přeložky inženýrských sítí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 271 295 812,88 Kč
Veřejné zdroje ČR: 47 875 731,00 Kč
 
Celková částka: 319 171 544,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena