Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: FS
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Registrační číslo: CZ.1.01/5.2.00/07.0029
Zahájení projektu: 1. 2. 2007
Ukončení projektu: 30. 6. 2011
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt, jeho příprava a obsah byl průběžně konzultován s Řídícím orgánem Ministerstvem dopravy ČR. Předkládaný projekt je v souladu se schválenou Dokumentací programu 127 420 "Zavádění systému řízení a regulace silničního provozu v Praze".
Dopravně-telematický systém bude budován podle schválené strategie. Základní důraz je kladen na následující zásady:
- koncepce jednotného přístupu při budování dopravně-telematického systému města;
- zajištění vyvážených vazeb s okolními systémy;
- realizacefunkční, informační a fyzické architektury;
- integrace podsystémů je založena na standardech a pracích technické komise EU CEN/TC278 "Road Transport and Traffic Telematics".
"Studie dopravní telematiky na území hl. m. Prahy", na které je projekt založen, vychází při tvorbě architektury telematiky pro Prahu z evropských projektů KAREN a ACTIF (které jsou metodickými nástroji pro tvorbu architektury telematického autosystému) a ve všech oblastech sleduje standardy vytvořené v rámci TC278.
Projekt je rozdělen do 6 funkčních oblastí:
Oblast 1 Řízení prostřednictvím světelných signalizačních zařízení (SSZ)
Oblast 2 Hlavní dopravní řídící ústředna
Oblast 3 Optická síť
Oblast 4 Sběr dopravních informací
Oblast 5 Rozšíření funkcionality městské radiové sítě
Oblast 6 Meteorologická čidla
Technický popis výše uvedených oblastí 1 až 6 je uveden v samostatné nepovinné příloze č. 14 - Popis technického řešení projektu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 556 549 221,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 98 214 568,00 Kč
 
Celková částka: 654 763 789,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena