II/201 Jeneč - kříž. II/118, recyklace - I.etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.1.15/1.1.00/07.00151
Zahájení projektu: 1. 5. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2008
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Smyslem projektu je zkvalitnění dopravního propojení obcí Středočeského kraje a zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu ve Středočeském kraji.

Tímto projektem je řešena rekonstrukce silnice II/201 Jeneč - křiž. II/118m 200m za křižovatkou se silnicí I/6 na křižovatku se silnicí II/101, v km 0,200 - 4,657, okres Kladno a Praha-západ.

Rekonstrukce proběhne metodou šetrnou k životnímu prostředí. Bude aplikována technologie recyklace za studena na místě, tím dojde k úsporám nových materiálů, snížení energetické náročnosti a redukci staveništní dopravy.

Rekonstrukcí úseku dané komunikace se odstraní nedostatky v průjezdnosti na této silnici, zvýší se bezpečnost a plynulost silničního provozu v oblasti, zvýší se životnost vozovky, sníží hlučnost při provozu, zlepší její užitné vlastnosti, sníží náklady na údržbu a minimalizují se možné příčiny vzniku negativních dopadů na životní prostředí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 45 471 254,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 024 338,00 Kč
 
Celková částka: 53 495 593,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena