Cyklostezka Stará Ves nad Ondřejnicí - Brušperk

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí
Registrační číslo: CZ.1.10/1.1.00/09.00926
Zahájení projektu: 1. 3. 2011
Ukončení projektu: 10. 10. 2011
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Cílem projektu je výstavba nové stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem v místě výše zmíněné polní cesty, která je propojením mezi ČOV v Brušperku a restaurací U Mlýna ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Délka plánované cyklostezky je 740 m, součástí cyklostezky je také odpočívka o ploše 22,5 m2 a odbočení k místní lávce přes vodní tok Ondřejnici. Jedná se o novostavbu s vyloučením motorové dopravy.
Hlavním garantem a zároveň předkladatelem a investorem projektu bude obec Stará Ves nad Ondřejnicí, na jejímž katastru se nachází zhruba 90 % plánované cyklostezky, a město Brušperk, na jehož katastru se nachází zbývajících zhruba 10 % plánované cyklostezky, bude v projektu figurovat jako partner na základě partnerské smlouvy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 158 469,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 380 906,00 Kč
 
Celková částka: 2 539 376,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena