Výstavba mostu U Jezu v Novém Jičíně

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Město Nový Jičín
Registrační číslo: CZ.1.10/1.1.00/11.01118
Zahájení projektu: 15. 6. 2011
Ukončení projektu: 23. 12. 2011
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt řeší výstavbu nového mostu přes vodní tok Zrzávka v Novém Jičíně v místní části Bludovice, lokalita "U Jezu",katastrální území Nový Jičín - Horní Předměstí a Žilina U Nového Jičína. Nový mostní objekt je navržen v místě původního mostu, který byl kompletně zničen a stržen při povodni v roce 2009. Realizací projektu dojde ke zlepšení dopravní a obslužné infrastruktury v místní části výstavbou nového mostního objektu v kvalitativně lepších parametrech. Zvýšení nostnosti a nové konstrukční řešení mostu umožní výrazným způsobem zlepšení obslužnosti místních nemovitostí. Vyšší užitné parametry oproti původní stavbě získává nový mostní objekt i díky konstrukci nad úroveň stoleté vody a použitím kvalitnějších stavebních technologií. Výstavba mostu zároveň znamená zachování propojení obou břehů řeky v lokalitě,kde v dosahu 1 km není zajištěno přemostění tohoto typu. Realizací projektu dojde k opravení 37 metrů komunikace. Fyzická realizace projektu je plánovana od dubna do října 2011.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 306 434,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 268 089,00 Kč
 
Celková částka: 3 574 524,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena