Kombinované dětské sportoviště ZŠ Paskovská, Ostrava-Hrabová

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Statutární město Ostrava
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/06.00385
Zahájení projektu: 3. 8. 2009
Ukončení projektu: 31. 5. 2010
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Jedná se o investiční rozvojový projekt, v rámci kterého městský obvod Hrabová plánuje vybudovat veřejně přístupné kombinované sportoviště. Sportoviště vznikne při místní ZŠ, která je příspěvkovou organizací obce. Žadatelem a příjemcem dotace však bude městský obvod Hrabová, stejně tak bude i provozovatelem projektu. Kombinovanost sportoviště spočívá v tom, že sportoviště bude k dispozici nejen dětem místní ZŠ a ŠD, MŠ a dětského domova, ale také ke konání doprovodných programů a akcí ke sportovním aktivitám dětí. Sportoviště jednak doplní a rozšíří současnou nabídku pro sportovní vyžití a trávení volného času v obci a dále pak bude sloužit také jako prostředek k integraci handicapovaných dětí a k prevenci sociopatologických jevů. Za účelem podpory aktivního životního stylu dětí bude areál dětem volně zpřístupněn v podstatě nepřetržitě.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 989 615,76 Kč
Veřejné zdroje ČR: 527 578,00 Kč
 
Celková částka: 3 517 194,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena