Územní plán Litomyšl

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Město Litomyšl
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/08.06962
Zahájení projektu: 16. 12. 2008
Ukončení projektu: 9. 12. 2011
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Nový stavební zákon ukončil platnost stávajících územních plánů, a proto je nutné zpracovat nový územní plán. Cílem je vytvořit předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudružnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrozil podmínky generací budoucích. Cíle bude dosaženo postupem dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Plánované aktivity projektu (územní plánu) bude realizovat Město Litomyšl. Subdodávky zajišťuje firma Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 135 426,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 376 840,00 Kč
 
Celková částka: 2 512 266,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena