Trojhalí Karolina

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: TROJHALÍ KAROLINA
Registrační číslo: CZ.1.10/3.1.00/04.01239
Zahájení projektu: 2. 4. 2012
Ukončení projektu: 13. 2. 2015
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem realizace projektu je rekonstrukce objektů Elektrocentrály (Dvojhalí) a Ústředny v prostoru bývalého uhelného dolu Karolina, dnes součástí území Nové Karoliny v Ostravě na tzv. objekt Trojhalí. Poslední původní budovy Nové Karoliny, které jsou technickými památkami, jsou ve špatném technickém stavu. Díky provedené rekonstrukci dojde k záchraně těchto památek, zachování jejich historické a cenné architektonické hodnoty a zároveň budou využívány obyvateli Ostravy a okolí k volnočasovým sportovním a kulturním aktivitám. Vznikne zde kryté náměstí - prostor pro pořádání různých společenských, kulturních či sportovních akcí a sportoviště v podobě dvou multifunkčních sportovních hřišť určených zejména pro míčové kolektivní sporty. V suterénu obou objektů bude zajištěno komplexní sociální i technické zázemí. Žadatelem o dotaci a investorem je zájmové sdružení právnických osob Trojhalí Karolina.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 150 108 534,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 26 489 741,00 Kč
 
Celková částka: 176 598 275,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena