Přístavba školní jídelny ZŠ v Zátoru

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Obec Zátor
Registrační číslo: CZ.1.10/4.1.00/01.00045
Zahájení projektu: 1. 10. 2008
Ukončení projektu: 30. 10. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je přístavba nové školní jídelny k základní školev obci Zátor, která nahradí dosavadní zastaralou a kapacitně velmi nedostatečnou jídelnu umístěnou mimo areál zkladní školy (cca 300 m od ZŠ) ve staré budově, jejíž rekonstrukce již není rentabilní. Přístavba jídelny bude vybudována jako bezbariérová a bude součástí celého školního areálu. Cílovou skupinou projektu jsou děti navštěvující spádovou Základní školu v obci Zátor (funguje pro spádovou oblast obcí-Brantice, Čaková, Krasov, Nové Heřminovy, Lichnov a město Krnov), pedagogové a zaměstnanci školy. Hlavním přínosem realizace projektu bude poskytování kvalitních stravovacích služeb žákům a zaměstnancům školy, odpadne nutnost přecházení ze školy do jídelny po frekventované silnici a zpět, čímž dojde ke úsporám času a zvýšení bezpečnosti dětí. Celkové výdaje projektu jsou 19 653 558,34 Kč, z nichž způsobilé 19 317 691,34 Kč a nezpůsobilé 335 867 Kč. Plánované aktivity bude realizovat obec Zátor.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 818 987,89 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 615 114,00 Kč
 
Celková částka: 17 434 102,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena